МБАЛ Русе AД

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, тел.: 082 / 887 477


05/07/10

Лиляна Йорданова

ID

106479

Лекуващ лекар : *Неизвестен, *Неизвестен - Неизвестна -

Външен ID

16096
Фонд/Клиника 1 Гинекологично отделение

Фонд/Клиника 2

Пол:
Възраст:
Стая/Легло:
Забележка : Д-Р

Хематология
Забележка : Няма
Име на теста (изследването)

Резултат

Единици
Референтни граници
ПКК - 16 параметъра

*

Профил Виж по-долу
WBC

8.6

G/L 3.5 - 10.5
LY% (3 dif)

15.6

% 10.0 - 58.5
LY# (3 dif)

1.3

x10^9/L 0.6 - 4.1
MID#

0.5

x10^9/L 0.0 - 1.0
MID%

6.1

% 1 - 14
GR%

78.3

% 37.0 - 92.0
GR#

6.7

x10^9/L 2.0 - 7.8
RBC

3.54

T/L 4.4 - 5.9
HGB

105

g/L 120 - 180
HCT

0.317

L/L 0.370 - 0.530
RDW

13.8

% 11.5 - 14.5
MCV

89.6

fL 80 - 97
MCH

29.7

pg 26 - 33
MCHC

331.0

g/L 300 - 360
PLT

155.0

G/L 130 - 400
MPV

9.0

fL 7.0 - 10.7
Биохимия
Забележка : Няма
Име на теста (изследването)

Резултат

Единици
Референтни граници
Глюкоза

4.68

mmol/L 2.5 - 6.0
Урея

2.50

mmol/L 2.8 - 5.8
Креатинин

54

µmol/L 44.0 -133.0
Общ белтък

57

g/L 64 - 83
Албумин

27

g/L 35 - 50
АСАТ

17

U/L 0 - 42
АЛАТ

14

U/L 0 - 40
Калий

4.1

mmol/L 3.5 - 5.6
Натрий

137

mmol/L 136 - 145
Хлориди

115

mmol/L 98 - 107
Калций

2.13

mmol/L 2.1 - 2.55
Магнезий

0.97

mmol/L 0.7 - 1.15
LD-P

393

U/L 266 - 500
Пикочна киселина

129

µmol/L 155 - 428
Осмолалите - урина

178,225

mOsm/L 300 - 900
Урини и пунктати
Забележка : Осмолалитет -
Име на теста (изследването)

Резултат

Единици
Референтни граници
Урина - ОХИ

*

Профил Виж по-долу
Относително тегло

1,015

1.010 - 1.030
pH на урина

6

5-7
Белтък в урината

Л. опал.

Отрицателен
Глюкоза в урината - кач.

Отрицателен

Отрицателен
Глюкоза в урината

*

mmol/L до 1.7
Кетони

Отрицателен

Отрицателен
Билирубин в урина

Отр.

Отрицателен
Уробилиноген

*

Неувеличен
Седимент в урината

1 -2 Лев., пл. еп.кл. , бактерии

до 2 - 3 Leuc на поле
Кръв в урина

Отрицателен

Отрицателен
Нитрити

Отрицателен

Отрицателен
Левкоцити в урина - брой

*

Leu/µL < 25
Левкоцити в урина - качествено

Положителен

Отрицателен
  
Внимание : Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава. Приемането на каквито и да било лекарствени средства без лекарско предписание може да бъде опасно за Вашето здраве. Моля, обръщайте се за тълкуване на резултатите само към квалифицирани лекари. МБАЛ Русе препоръчва винаги да показвате резултатите си на лекуващия си лекар!
    

Справката е отпечатана на 9.7.2010 г. 08:28:08 от Лабораторна Информационна Система iLab
Copyright (C) 2001 by SKYWARE Group